O nás

Jezdecká stáj Čertova skalka byla vybudována v roce 2014 a je soukromou rodinnou stájí s kvalitním zázemím. Sídlí v areálu bývalého kravína společnosti Živa a.s., která je hlavním partnerem stáje.
Stáj je zřízená pro boxové a volné ustájení s kapacitou 12 koní. V zázemí pro jezdce je k dispozici sedlovna, šatna, WC, jízdárna, menší hala.
Můžete si zajistit individuální jezdecké hodiny, jezdecký kroužek pro děti a mládež vyjížďky do přírody, či si u nás ustájit koně.

Proč Čertova Skalka?

Stáj je na kopci kterému se tu říká „čertovka“ nebo také „čerťák“. Zde je jeden velký bludný balvan s řadou menších. Z dolní strany má výstupky v podobě schodů. Byl z něj krásný výhled na Klášterec. Na dolní straně velkého balvanu jsou čtyři mělčí prohlubně velmi blízko u sebe. Vypadají, jako by někdo do této hmoty vtlačil krátké, ale silné prsty. Staří lidé si nedokázali vysvětlit, jak se sem tato skalka dostala a když viděli zvláštní prohlubně jako po prstech, usoudili, že tento kámen a celou skalku sem přinesla nějaká nadpřirozená síla. Touto nadpřirozenou silou měl být čert, který na kameni zanechal otisky prstů. Od toho název Čertova skalka.